Det lokale samlingssted.

Foreningen Grejs Borgergård ejer og driver forsamlingshuset Grejs Borgergård og er samtidig områdets beboerforening.
Foreningen har til formål:

  • At varetage byens og dens borgeres interesser.
  • At skabe gode og passende lokaler til afholdelse af møder og arrangementer.
  • At give medlemmerne lejlighed til at samles i underholdende og selskabeligt øjemed.

Bestyrelsen tilstræber, at der hen over året udbydes en bred vifte af arrangementer, f.eks. fællesspisning, bankospil, Sct. Hans aften m.m.